Bơm dầu bánh răng ăn khớp trong

Đăng ngày 07/10/2016

Bơm bánh răng ăn khớp trong có nghĩa là dòng bơm này có bánh răng ăn khớp nhau ở bên trong được gọi là bơm ROTA. Điểm đặc biệt đối

TOP