Tuyển nhân viên IT

Đăng ngày 11/10/2016

TRƯỞNG PHÒNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số lượng: 04 Kinh nghiệm: không cần, chấp nhận sinh viên thực tập Bằng cấp : Cao Đẳng, Đại Học

TOP