máy bơm định lượng Blue white

Đăng ngày 08/10/2016

Bơm định lượng hóa chất Blue white  Là loại bơm sử dụng cần xác định xác thực lượng chất lỏng phải cung cấp. Nguyên lý bơm màng giống như nguyên

TOP