Máy bơm hóa chất định lượng

Đăng ngày 07/10/2016

Bơm định lượng hóa chất Là loại bơm thể tích lưu lượng thấp, có thể điều chỉnh lưu lượng tự động hoặc trực tiếp bằng tay tùy theo yêu cầu

TOP